FAQs Complain Problems

जानकारी

मितिः२०७९।०९।२७ यस बिन्दबासिनी गाउँपालिका द्धारा संचालित नि:शुल्क लोक सेवा कक्षाको गाउँपालिका अध्यक्ष,प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत,लेखा अधिकृत ज्यूहरु द्धारा अनुगमन गरिएको।