FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ग्यास चुलो सिलिन्डर आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 02/09/2021 - 09:33

ग्यास चुलो सिलिन्डर आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना । (संशोधन पछि पुनः प्रकाशित गरिएको)

७७/७८ 11/03/2020 - 13:36

ग्यास चुलो सिलिन्डर आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 10/22/2020 - 15:43

ग्यास चुलो सिलिन्डर आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

७६/७७ 07/01/2020 - 14:40

हयान्ड पम्प, पिभिसि पाईप तथा ग्यास चुलो सिलिन्डर आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 06/14/2020 - 15:57

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 06/14/2020 - 12:59

ग्यास चुलो सिलिन्डर आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 06/10/2020 - 13:17 PDF icon gas tender.pdf

मोटरसाइकल आपूर्ती सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !

७५/७६ 01/08/2019 - 12:18

सवारी साधन आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 11/29/2018 - 13:11

शिलबन्दी दरभावपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

७४/७५ 05/14/2018 - 04:47 PDF icon Quotation Result.PDF

Pages