FAQs Complain Problems

जानकारी

गा पा अध्यक्ष श्री प्रमोद तिवारीको योजनानुसार गर्दैल मा. वि. मा निर्माण समपन्न प्रारम्भिक बालबिकास कक्षाको अनुगमन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, शिक्षा अधिकृत, शिक्षक महासंघ लगायतको टोलीद्वारा सम्पन्न ।